Alle nieuws

Nieuwe partij heet Stem-Lokaal

Stem-Lokaal. Dat is de naam van de nieuwe politieke partij in Albrandswaard. De fractieleden zijn Martijn Heezen, Wendy Verduijn en Fer van der Stam.

De partij is ontstaan nadat Heezen, Verduijn en Van der Stam zich afsplitsten van de politieke partij OPA. ,,Voor de buitenwereld verandert er weinig”, aldus Wendy Verduijn. ,,We hanteren dezelfde standpunten als toen we onder de OPA-vlag actief waren.”Het drietal stapte onlangs op bij OPA omdat hun standpunten en meningen niet meer te verenigen waren met die van de oprichter van OPA Jan Backbier. Zowel de raadsleden van de nieuwe partij Stem-Lokaal als Backbier laten weten dat het geen zogenaamde ‘vechtscheiding’ is geworden, maar dat zij ‘netjes uit elkaar’ zijn gegaan.Tijdens een vergadering donderdag 23 maart werd de leden van OPA uitgelegd waarom Heezen, Verduijn en Van der Stam zijn opgestapt. Hierna liet het bestuur weten met de drie mee te gaan en dus als bestuur verder te gaan bij Stem-Lokaal. Voorzitter S. Ketting, secretaris A. van Schaften en penningmeester J. Kort traden af en zegden hun lidmaatschap ook op bij OPA. Zij krijgen dezelfde functie toebedeeld binnen de nieuwe partij.Burgerraadslid Aad Niehot ging ook mee. Ook andere leden hebben toegezegd ‘mee te gaan’, liet Verduijn weten.De komende week wordt alles formeel in gang gezet. Stem-Lokaal wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, alle papieren worden in orde gemaakt en er komen een website en logo.