Alle nieuws

Nieuwe naam onveranderde koers


ALBRANDSWAARD – De drie raadsleden van OPA, Martijn Heezen, Wendy Verduijn, Fer van der Stam en burger raadslid Aad Niehot kozen een tijdje geleden ervoor een nieuwe partij op te richten. Stem-Lokaal. Niet om een nieuwe koers te gaan varen, maar juist om de oude te behouden. , Onze denkwijze is onveranderd”, stelt Niehot.

Het viertal kon zich niet meer verenigen met de visie van de oprichter van OPA en koos daarom voor een afscheiding en gaan verder onder de naam

Stem-Lokaal.
Het lokale programma, waarmee de vier destijds in de gemeenteraad terecht zijn gekomen, blijft nagenoeg gehandhaafd. “We volgen nog in grote lijnen dat lokale programma”, aldus Verduijn. Maar vooral de manier waarop zal nog steeds hetzelfde zijn. Ook de achtergrond van de leden is hetzelfde: het zijn allemaal vrijwilligers. “Ook onze houding zal ook niet veel anders worden. Dus als het nodig is direct en geen onnodig gedraai en allerlei prietpraat”, aldus Heezen. “Stem-Lokaal heeft onverwacht meer support van mensen van alle leeftijden gekregen. Zeker mensen tussen de dertig en veertig tonen nu veel interesse. Daarmee kunnen we wel een kieslijst opstellen voor de verkiezingen in 2018.” Het belangrijkste, benadrukken van der Stam, is het lokale. Beleid op ouderen, sociale woningbouw, de bibliotheek, het zwembad, evenementen in de gemeente en het Buijtenland van Rhoon zijn grote thema’s.