Alle nieuws

Verontwaardiging bewoners Hof van spui

Maandag 25 september j.l. heeft er tijdens de raadsvergadering een koper van Spui fase 1 ingesproken.

Zij sprak haar zorgen uit over de passieve houding die de gemeente Albrandswaard inneemt m.b.t. de grote vertraging die de bouw op dit moment oploopt.

Deze vertraging wordt o.a. opgelopen door het lopende conflict van de gemeente Albrandswaard met de gebroeders Geeve over de erfpacht van Spui fase 2.

Tevens worden de bewoners niet goed en eenduidig geïnformeerd, terwijl de zij op dit moment financieel schade oplopen omdat de offerte van hypotheken dreigt te verlopen, en de uitgaven m.b.t. de bouw (lees, keukens e.d.) gewoon doorgaan.

Ondanks dat het niet gebruikelijk is voor het college om te reageren op insprekers, heeft wethouder Goedknecht toch de moeite genomen om na aandringen van de Raad te reageren.

Echter was dit waarschijnlijk niet de reactie waar de kopers op hadden gerekend, de wethouder erkent niet dat de gemeente in gebreken is gebleven en kon de onrust dus ook niet wegnemen.

Martijn Heezen van Stem-Lokaal maakte van de gelegenheid gebruik om ook wat vragen aan wethouder Goedknecht te stellen, en op zijn vraag of het niet eens tijd wordt dat de gemeente/wethouder hun verantwoordelijkheid neemt steeg een applaus op uit het publiek, echter een bevredigend antwoord bleef uit.

De vragen van de fractie Stem-Lokaal zijn een logisch gevolg van de kritische houding waarmee Stem-Lokaal dit hele proces volgt.

Deze fractie heeft niet voor niets al in oktober 2016  aan de wethouder gevraagd of dit plan wel besluit rijp is, aangezien er nog geen overeenstemming met de gebroeders Geeve is. En hun zorgen geuit over het feit dat niemand op een juridisch getouwtrek zit te wachten. Helaas hadden zij blijkbaar een vooruitziende blik.

Wat er wel duidelijk is na deze avond, is dat Stem-Lokaal deze kwestie aandachtig zal gaan volgen in de hoop de schade voor de kopers te beperken, en daar waar nodig is kritische vragen aan het college te stellen!!