Alle nieuws

Geen verkwisting van gemeenschap geld

We hebben nu de laatste begroting van het zittende college voor de verkiezingen van maart 2018. Cijfermatig is het weinig anders dan het voorstel in de raad van 3 juli 2017. Met uitzondering van de plannen om bij het sociaal domein 150 duizend euro weg te sluizen dat is voorkomen door het  amendement van het CDA, Nova en Stem-lokaal.

Wij van Stem-Lokaal hebben ook geen bezwaar met de programmabegroting van 2018 en zullen hier dan ook mee instemmen.

Ondanks dat we vinden dat dit college een zeer passieve houding heeft, en als er keuzes gemaakt moet worden wij graag dit anders hadden gezien.

Voorbeeld is het voorstel van het binnen zwembad, ook wij van Stem-lokaal willen graag dat het zwembad open blijft en hebben niet voor niets de motie van ram-Romeijn mede ondertekend dat deze open moet blijven. Enkel de keuze op de manier waarop het gefinancierd gaat worden zien wij graag anders.

Bezuiniging op de bibliotheek op de Brede school op lokale educatie op het wijkcentrum Poortugaal op de volksgezondheid en op evenementen om jaarlijks 155 duizend euro voor het zwembad af te tikken vinden wij van Stem-lokaal geen goed plan.

Daarbij zien willen wij graag de subsidie voor evenementen weer op het oude niveau terug voor bijvoorbeeld het binnenhalen van Sinterklaas,  de Landbouwdag en een breed opgezette Koningsdag. Ook zien we het liever volwaardige bibliotheek terug in Albrandswaard. Dat er in deze begroting een voorziening is genomen voor 140 duizend euro vinden we prima, maar het schrappen voor deze invulling komen we later op terug komen.

Een passieve houding vinden we terug bij alle bouwplannen waar dit college ook maar enig invloed op heeft. Of geen informatie en moeten we het uit de krant of van Facebook lezen, of maar halve informatie waarbij niemand er ook maar iets van snapt. Steeds slaagt dit college erin om bij mooie bouwprojecten heel veel mensen te frustreren.

Voorbeeld is daarbij dat het college er voor heeft gekozen de sportvelden aan de Omloopseweg te verplaatsen met de zogenoemde “Omklapvariant”. Eerdere brieven van vorige week blijkt het dat de omliggende bewoners niet zijn geïnformeerd of meegenomen in hun planvorming. Daarbij vragen wij ons af of rekening is gehouden met de financiële consequenties voor de desbetreffende sportverenigingen. Kunnen de verenigingen dit dragen of wordt een volgend college straks opgezadeld met een begrotingstekort om deze verenigingen staande te houden. Is de regel 1/3; 1/3 en 1/3 wel met de betreffende verenigingen besproken?

Het hof van spui is nog zo’n voorbeeld waar geen ene toekomstige bewoner weet waar die aan toe is. Het lijkt erop dat 5 december (zou Sinterklaas dat zijn) duidelijkheid moet komen, maar wanneer dan de eerste paal de grond in gaat.

Dan toch nog even terug naar de financiën. De OZB tarieven in onze gemeente worden door de Vereniging Eigen Huis als één van de hoogste gezien. Dit is voor onze ingezetenen geen goede zaak. Wij zien dat Albrandswaard de hoogste tarieven heeft binnen de BAR organisatie(0,14) Barendrecht (0,12) en Ridderkerk (0,13). Komt dar doordat men geen Hondenbelasting heft, er ergens toch geld binnengehaald moet worden.  Dit is één van de redenen waarom wij tegen deze afschaffing hebben gestemd. Men roept telkens: “De vervuiler betaald!” Maar de overlast van honden- en paardenpoep blijft een grote ergernis! Ook de tarieven voor de gemeentelijke heffingen stijgen met 3%. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde.

Als we dan nog eens terug kijken op de financiën van deze raadsperiode wordt er wel heel gemakkelijk met gemeenschapsgeld omgesprongen. Of het nu gaat om het wegsturen van wethouders met een wachtgeld regelingen, onnodige en zeer prijzige onderzoeken of gerechtelijke procedures om wat voor reden dan ook. Als we hier wat kritischer mee waren omgegaan konden we wel een paar zwembaden openhouden.

Voorzitter komen we op de zelfde samenvatting als die van 3 juli

  • geen verkwisting van gemeenschap geld

  • Betrek nog meer de inwoners samen met de raad bij uw plannen

  • En laatste was schrappen onttrekking uit reserve sociaal domein maar dit is inmiddels gebeurd nu de andere twee nog.