Alle nieuws

Lijst 7 Stem-Lokaal

Bron; verkiezingskrant gemeente Albrandswaard

Naam: Martijn Heezen 
Leeftijd: 51 jaar 
Woonplaats: Poortugaal 
Beroep: Directeur BTAA 
(Bouwkundig Teken Adviesbureau Albrandswaard) 
Gezinssamenstelling: Vrouw, zoon en dochter

Welk actuele dossier heeft voor u de allergrootste prioriteit?

“Dat van de sociale huurwoningen. Het probleem is dat er ruimte vrij moet komen voor sociale woningbouw omdat de gemeente statushouders moet opnemen. Dat stuit bij inwoners op weerstand. Maar er zijn meer zaken die niet goed gaan als het om wonen gaat. Wij willen dat er meer levensloopbestendige woningen gebouwd worden. Het liefst in de centra. Het aantal woningen dat we moeten bestemmen voor statushouders en import uit andere gemeentes moet omlaag. Om dat te bewerkstelligen en de doelstellingen bijgesteld te kunnen krijgen, moeten we in Den Haag zijn. Albrandswaardse jongeren moeten weer de kans krijgen om in hun eigen gemeente een goede woning te vinden.”

Kunt u drie dingen noemen waarop de inwoners van Albrandswaard trots kunnen zijn?

“Wat het eerst in mij opkomt, is het dorpse karakter van de gemeente en de cultuur die daarmee samengaat. Mensen houden hier het liefst vast aan gewoontes die ze hebben en dat moet wat mij betreft zo blijven. Het dorpse uit zich er ook in dat er veel door de inwoners georganiseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwdag, Griendpop en de wielerronde.

Uiteraard moet dan ook de schitterende natuur in de gemeente genoemd worden. Daarom zou het zonde zijn als al die windmolens er komen. Als we niet oppassen worden we daar helemaal door ingesloten. Terwijl er zat alternatieven zijn!

Tot slot vind ik dat we trots mogen zijn dat Albrandswaard nog steeds een zelfstandige gemeente is. We werken natuurlijk samen en dat moet ook, maar Albrandswaard moet Albrandswaard blijven.”

Wat moet er beter in de gemeente?

“Het belangrijkste punt is dat het allemaal veel transparanter moet. Er wordt in de gemeentepolitiek heel krampachtig gedaan over geheimhouding. Dat werkt absoluut niet in het contact met de burger.

Daarnaast vind ik dat het politieke vaak voor het functionele komt. Ik zeg dan: ‘laat die politiek maar thuis en laten we gewoon kijken of we er samen uit kunnen komen’. Het lijkt soms dat in de gemeenteraad iedereen een andere vlag draagt. Ik denk dat het beter zou zijn al we allemaal de vlag van Albrandswaard zouden dragen. Dat hoop ik ook echt voor de toekomst.

Het laatste punt dat ik noem is de informatievoorziening. Gewoon de inwoners op tijd en juist informeren en ze betrekken bij wat er gebeurt.”

Wat vormt het grootste onderscheid tussen Stem-Lokaal en de andere acht partijen in Albrandswaard?

“Dat is onze diversiteit en dat we daardoor heel dicht bij de mensen staan. Er staan inwoners van heel verschillende achtergronden op onze lijst. Van 18 tot 86. Ook van groot belang is dat we geen landelijk belang hebben. Wij krijgen dus geen briefing mee uit Den Haag waarin staat wat we moeten doen. Wij kunnen echt helemaal voor de gemeente Albrandswaard gaan.”

Welke bijdrage kunt u als persoon leveren aan de gemeentepolitiek?

“Ik ben een echte Albrandswaarder en woon met de familie Heezen al vele generaties in deze gemeente. Misschien kom ik soms lomp en bot over; ik hou niet van prietpraat en daarom ben ik kort en duidelijk. Eigenlijk weet ik niet of ik wel geschikt ben voor de politiek, maar door mijn ondernemersgeest, groot verbindingsgevoel en gezond verstand denk ik dat we met Stem-Lokaal voor een beter Albrandswaard kunnen zorgen

WAAR STEM-LOKAAL VOOR STAAT

Stem-Lokaal is een politieke vereniging zonder landelijke of provinciale gebondenheid met de daaruit voortvloeiende keuzes. Dit geeft meer vrijheden om te luisteren wat Albrandswaardse inwoners en ondernemers echt belangrijk vinden.

 • Stem-Lokaal wil eerlijkheid in de politiek
 • Lokaal gaat voor landelijk belang
 • Betere samenwerking BAR maar wel voor een onafhankelijk Albrandswaard
 • Gratis openbaarvervoer voor 65+
 • In alle kernen een servicepunt
 • Nieuw onderkomen voor buurtpreventie
 • Veiligheid rondom Delta verhogen
 • Verlagen instroom statushouders
 • Portlandsebaan en fietspaden (rotondes) moeten veiliger
 • Buitenlandse gronden behouden voor landbouw
 • Naar behoefte bouwen sociale huurwoningen voor eigen inwoners
 • Meer levensloopbestendige woningen in de centra
 • Meer groen en geen plastic flessen aan bomen of palen
 • Geen windmolens
 • Goede oplossing voor het sportpark de Omloop
 • Geen gedwongen fusie voor sportverenigingen
 • Subsidie voor evenementen
 • Binnenzwembad open houden zonder opoffering van andere voorzieningen