Alle nieuws

Van Sport akkoord naar Verenigingsakkoord


Verenigingen, organisaties en de gemeente ondertekenden donderdag 4 april een intentieverklaring om Albrandswaard in Beweging nog meer vorm te geven. De betrokken partijen vragen met de verklaring een procesbegeleider aan om uiteindelijk een Verenigingsakkoord op te zetten. Muziekvereniging De Volharding, Sv Poortugaal, Harmonievereniging La Bona Futura, Stichting SPAL, Stichting Welzijn Albrandswaard en de gemeente doen mee.

De gemeente is in 2016 gestart met het traject Albrandswaard in Beweging. Met dit traject worden nieuwe kaders aan de verenigingen gegeven en wordt integraal ingezet op het vergroten van het levensgeluk van de inwoners. Wethouder Martijn Heezen: ,,Wij hebben verenigingen gevraagd aan te geven wat zij belangrijk vinden. Hierdoor is een breed gedragen beleid ontwikkeld.”
Uiteindelijk is het doel dat ‘inwoners in 2025 tevreden zijn over de mogelijkheden om fysiek, sociaal en mentaal gezond te worden en te blijven. Zij kennen het aanbod, weten informatie of hulp te vinden en maken actief gebruik van de mogelijkheden. Inwoners die passief blijven of niet zelfstandig de weg vinden, worden uitgedaagd, gestimuleerd en geholpen om ook mee te doen.’
Nu wil het ‘toeval’ dat de Minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgelopen zomer een Nationaal Sportakkoord heeft gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop zij de komende jaren voortgang willen boeken. Wethouder Heezen: ,,Deze ambities sluiten heel goed aan op wat wij al in gang hebben gezet met Albrandswaard in Beweging. Wij gaan zelfs een stap verder, want wij willen een Verenigingsakkoord waarin alle verenigingen meedoen en zich kunnen identificeren.”
Voor de totstandkoming van het Verenigingsakkoord stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar voor procesbegeleiders. Deze begeleider gaat met partijen om tafel om afspraken te maken over de invulling van het Verenigingsakkoord. (Schakel Albrandswaard.