Alle nieuws

Mondelinge vragen voor raadsvergadering van 8 mei 2017

Betreft Bibliotheek

De fractie Stem-Lokaal heeft vernomen, dat de bibliotheek in de gemeente Brandrecht, afdeling Carnisselande gaat  sluiten.

Geschiedenis:

In het college van 2010 – 2014 kwam de sluiting van de bibliotheken in Rhoon, Poortugaal en Portland ter sprake.

Het toenmalig college heeft binnen het BAR verband afspraken gemaakt met de gemeente Barendrecht, dat er steunpunten in onze gemeente zouden open blijven, onder de voorwaarde dat men in Carnisse terecht kon voor een geheel bibliotheek aanbod.

Hiervoor maakt de gemeente Albrandswaard een bedrag over naar Barendrecht.

Vragen:

 • Wat is momenteel de stand van zaken
 • Heeft Albrandswaard door onze bijdrage een tweede bibliotheek in stand gehouden
 • Wat zijn de gevolgen voor de uitleenpunten
 • Wat zijn de gevolgen voor de scholieren
 • Wat gebeurt er met de projecten voor mensen met een taal achterstand
 • Hoe gaan we nu verder
 • Komt het geld weer ten bate van onze eigen bibliotheek

Deze vragen zien wij graag mondeling beantwoord in de raadsvergadering van 8 mei 2017.

Betreft: Wijziging bevoegdheid bestemmingsplannen

In de Schakel van 26 april 2017 lezen we dat er op de Hooghe Heerlyckheid een wijzigingsplan is ingediend. Wij van Stem-Lokaal zijn niet tegen het gehele plan maar maken ons zorgen over het gemak dat deze plannen tijdens het proces gewijzigd kunnen worden. Daarom heeft Stem-Lokaal de volgende vragen.

 • Op het plan is een wijziging  gevraagd om geen horeca toe te passen, is dit gedaan om uiteindelijk toch de parkeernorm te halen ondanks dat de wethouder ons meermalen heeft verteld dat dit plan aan de parkeernorm voldeed?
 • Op het plan is een wijziging gevraagd om een hoger geluidsniveau toe te passen, waarom nu een wijziging en waarom kan de bebouwing niet voldoen een de vastgestelde norm?
 • Waarom wordt er zo gemakkelijk met willekeur te pas en te onpas aan een bestemmingsplan gesleuteld als hier een wijziging bevoegdheid is op afgegeven?
 • Wat voor invloed heeft dat op de toekomstige andere plannen als er zo gemakkelijk van een bestemmingsplan kan worden afgeweken?

Betreft: Voortgang Hof van Spui

Wij hebben begrepen dat er 11 april een inloopbijeenkomst is geweest over de voortgang “Hof van Spui”. Aan de hand van deze bijeenkomst heeft Stem-Lokaal de volgende vragen;

 • Waarom zijn wij als raad niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst, mede door onze zorgen over het bouwverkeer eerder geuit tijdens een beraad en advies en mede door de toezegging dat we volledig op de hoogte zouden worden gehouden door dit college over van de voortgang Hof van Spui?
 • Tijdens 1 mei t/m 16 juni, een periode van 6 weken zal een kolonne van kiepwagens van max 20 ton dwars door het dorp heen rijden. Hoe is de veiligheid van het gehele dorp gewaarborgd?
 • Op 11 april is aangegeven dat de route om via de Essendijk, Dorpsdijk, Rijsdijk en Rivierweg  te rijden, inmiddels zien we borden op het dorp staan die een gewijzigde route aangeeft namelijk via de viaductweg, klopt dit en waarom is er een andere route?
 • Is er de bouwkundige opname voltooid langs de route, ook langs die van de alternatieve route?
 • Wat is de eindbestemming van de vervuilde grond?
 • Wat is de status van fase 2?