Wie zijn wij?

 

Wat?

Stem-Lokaal is een afsplitsing van OPA Albrandswaard die begin 2017 heeft plaats gevonden.

 

Waarom?

Na een goede tijd als fractie van OPA Albrandswaard bleek dat er in de laatste periode van 2016, zowel op hoofdlijnen, op politiek vlak als in de uitvoering, door de veranderde politieke idealen van de oprichter van Opa Albrandswaard te veel verschillen waren ontstaan om OPA-Albrandswaard nog langer te kunnen vertegenwoordigen.

 

Wie?

Daarom hebben de raadsleden Martijn Heezen, Fer van der Stam, Wendy Verduijn en burgerraadslid Aad Niehot besloten de samenwerking met Opa Albrandswaard te beëindigen.

Gesteund door het voormalig bestuur en diverse leden van Opa Albrandswaard is daarom een nieuwe partij opgericht met de naam Stem-Lokaal.


Fractie

Martijn Heezen

Wethouder


Wendy Verduijn

Fractievoorzitter, Raadslid


Fer van der Stam

Raadslid


Aad Niehot

Raadslid


Frans van Zaalen

Raadslid


Bestuur