Alle nieuws

Stem-Lokaal verzoekt uitgewerkt plan "binnen zwembad Albrandswaard"

Wij van Stem-Lokaal zijn toch wel zwaar teleur gesteld over het raadsstuk “binnen zwembad Albrandswaard”. Onze oproep van 8 november 2016 om het zwembad open te houden en te zoeken naar een meerjarige oplossing, en voor 1 april 2017 een investeringsplan en exploitatieplan te presenteren is in onze beleving totaal mislukt. 2 maanden later dan afgesproken krijgen we een raadsvoorstel voorgespiegeld zonder enige onderbouwing.

  • Geen zekerheid over de hoogte van de financiën bij beëindiging van de bieb van Carnisselande om deze gelden te gebruiken voor het zwembad
  • Geen bedrijf of businessplan.
  • Geen uitgewerkt plan van een instantie, zwemschool, coöperatie of wat dan ook.

Als we hier nu een besluit opnemen is de kans groot dat de mogelijkheden voor het in stand houden van voorzieningen zoals de bieb en het zwembad voorgoed zullen worden verziekt.

Zeker met het geen wat we wel weten. Om het zwembad weer in redelijke staat te krijgen moet 1 miljoen euro op tafel komen en in de voorjaarnota die er zit te komen moet 275 duizend euro nog worden omgebogen.

Daarbij vinden wij van Stem-Lokaal de manier zoals de afgelopen jaren het zwembad is gebruikt onvoldoende. En is volgens ons dan ook niet levens vatbaar.

  • Totaal wordt het zwembad 59 uur gebruikt/open zou volgens toch 120uur moeten zijn.
  • Het zwembad is voor de Albandswaarders die vrij willen zwemmen maar 3 uur open per week is ook wel erg weinig.
  • Verhuur aan verenigingen licht gemiddeld 10 tot 15% lager dan omliggende zwembaden, verhuur voor maatschappelijke vereniging kunnen we dat begrijpen bij de overige verenigingen niet zo.
  • Voorziening personeel van 1,6 fte voor dik 150 duiz. Euro lijkt ons ook wat veel

Het zijn maar een paar enkele punten, die je mee zou kunnen. Maar dit college geeft ons totaal geen visie, en het begint steeds meer te lijken op een onbezonnen verkiezingsstunt van en politieke partij met de stelling het moet en zal ten koste van alles, een wethouder die deze portefeuille toevallig heeft en een burgerinitiatief van een oud wethouder ook van dezelfde partij.

Toevallig of niet?

Wij van Stem-Lokaal vinden dit raadsstuk dan ook niet besluitrijp en verzoeken het college om met een uitgewerkt raadsstuk te komen zodat niet enkel op emotie een besluit genomen kan worden maar ook op feiten.