Alle nieuws

Zelfstandigheid gemeente Albrandswaard

Stem-Lokaal heeft in de raadsvergadering van jl. maandag een motie ingediend waarin werd gevraagd de onafhankelijk van Albrandswaard te waarborgen. Deze motie draaide voor Stem-Lokaal, maar ook voor een ieder die Albrandswaard graag als een  zelfstandige gemeente ziet op een bittere teleurstelling uit. Onder aanvoering van de VVD, maar dat zal niemand  verbazen, immers deze partij wil liever nog gisteren dan vandaag dat Albrandswaard door een fusie samengevoegd wordt met Rotterdam, volgden de overige coalitiepartijen al vrij vlot om tegen te stemmen. Ondanks dat de NAP in eerste termijn het nog eens was met de motie en vóór wilde stemmen, had deze partij uiteindelijk niet het lef om anders te stemmen dan haar coalitiepartners.  In Albrandswaard staat het politieke eigenbelang al jaren voorop bij deze partijen. Bijzonder jammer dat ook hier het belang van Albrandswaard weer ondergeschikt was aan dit eigen belang. U kunt ervan op aan dat Stem-Lokaal zal blijven strijden voor een onafhankelijk Albrandswaard!