Alle nieuws

In gesprek met de Commissaris van de Koning

bron rtv Albrandswaard

ALBRANDSWAARD  - Burgemeester Hans Wagner blikt tevreden terug op het ambtsbezoek dat de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit op 3 november bracht aan Albrandswaard.  Hij sprak met bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over actuele ontwikkelingen in de gemeente.

De voor Albrandswaard belangrijke onderwerpen waar de provincie bij betrokken is zijn onder meer het ‘Buytenland van Rhoon’ en nog actueler het plaatsen van windmolens in Albrandswaard.

Wij spraken met de CdK over het doel van zijn bezoek, zijn ervaringen en met enkele van zijn gesprekspartners

Concrete oplossingen voor de verschillende zaken waarover Albrandswaard de degens kruist met de provincie zijn niet gevonden, maar daar was dit bezoek ook niet voor. Die discussies laat de commissaris over aan zijn Gedeputeerden.

https://youtu.be/hsvE63p5AYI