Alle nieuws

Fer vd stam

Stem-Lokaal is een partij voor en door inwoners van de gemeente Albrandswaard. Maar in  breder verband richt Stem-Lokaal  zich ook op de “BAR samenwerking” die wij als belangrijk willen bestempelen. Waarom Stem-Lokaal? Alle leden van Stem-Lokaal zijn vrijwilligers die iets gedaan of nog steeds doen voor de Albrandswaardse gemeenschap of zich op de een of andere manier belangeloos inzetten voor de medemens. Wij staan voor meer openheid in het bestuur. Nu wordt er nog veel achter gesloten deuren besproken en besloten, maar bekendheid binnen de gemeente over wat er zich in de gemeenteraad afspeelt mag beslist beter worden. Geen column van een wethouder die over eigen parochie preekt, maar veel breder wat er zich allemaal in de raad afspeelt. Maar dit geldt ook voor het gemeente bestuur. 
Transparantie is wat wij willen. Ook het bouwen van nieuwe woningen ligt Stem-Lokaal na aan het hart. Momenteel worden erg dure woningen gerealiseerd en is er geen oog voor de Albrandswaarder met de smalle beurs. Juist voor die mensen willen wij ons sterk maken. Stem-Lokaal wil alles in het werk stellen om goedkopere koopwoningen of betaalbare huurwoningen te (laten) realiseren. Hierdoor kan er naar onze mening doorstroming op de woningmarkt komen.
Voor mensen die nu een grote woning hebben, is er op dit moment geen alternatief om binnen de gemeente naar een kleinere woning te kunnen verhuizen. Ook jongeren die op zichzelf willen gaan wonen moeten de kans krijgen, evenals startende jonge gezinnen.
Stem-Lokaal wil ouderen, zoals mensen die van een AOW-uitkering moeten leven, in staat stellen om hun sociale contacten te kunnen behouden. Hiervoor moet, zo denken wij, het OV betaalbaar zijn. Daarom is in de ogen van Stem-Lokaal gratis Openbaar Vervoer voor deze Albrandswaardse inwoners een must!
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, waar Stem-Lokaal voor staat.
Op 21 maart kunt u op ons stemmen. Ga ook stemmen voor een goed Albrandswaard.