Alle nieuws

Stem-Lokaal verrast door artikel in Albrandswaard Dagblad

bron; AlbrandswaardsDagblad

De fractieleden van Stem-Lokaal zijn verrast door de publicatie in het Albrandswaards Dagblad van dinsdag 14 maart over het zwembad in Albrandswaard en hebben daarover vragen gesteld aan wethouder Rombout. In het artikel stond te lezen dat het college een besluit heeft genomen inzake de exploitatie van het binnenzwembad en wordt wethouder Rombout zelfs geciteerd. Het beheer van het zwembad werd dinsdag door het college toegekend aan de Burgercoöperatie en niet aan Sammy’s Zwemschool, de enige andere gegadigde.
Fractievoorzitter Martijn Heezen: ,,En dat terwijl er in het raadsbesluit is opgenomen dat het college de raad op de hoogte zou houden over de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitatie van het zwembad. Wij zijn dan ook van mening dat dit niet via de pers dient te gebeuren. Maar niet alleen Stem-Lokaal is hierdoor verrast. Wij zijn ook al aangesproken door vrijwilligers van het zwembad, die eerder de belofte kregen op de hoogte gehouden te zullen worden over de ontwikkelingen.’’
Daarnaast heeft Stem-Lokaal moeite met het feit dat de besluitvorming hierover zo kort voor de verkiezing nog even ‘snel wordt genomen’. Op dezelfde wijze is volgens Heezen vier jaar geleden een trucje uitgehaald met de bibliotheek. Bovendien vindt de partij dat de schijn van bevooroordeling wordt gewekt door het feit dat dezelfde mensen die de keuze maken ook belanghebbenden zijn. ,,In het Burgerinitiatief zitten twee kiesraadsleden van EVA, Bert Euser en Floor van der Kemp, en de wethouder van EVA beslist vervolgens dat het Burgerinitiatief het beheer over het zwembad krijgt. Dat lijkt op handjeklap’’, aldus Heezen.
Verder heeft Stem-Lokaal moeite met de verregaande betrokkenheid van duikschool Mai Diving. Volgens Heezen is de vertegenwoordiger van die duikschool slechts een keer of twee bij de besprekingen aanwezig geweest.
Stem-Lokaal heeft over deze hele gang van zaken vragen gesteld aan de wethouder. Maret Rombout zal de vragen van Stem-Lokaal dinsdag in overleg met de rest van het college beantwoorden en wilde vooruitlopend daarop niet reageren in dit artikel.