Alle nieuws

Spook van Antes

Tijdens de Raadsvergadering van maandag 3 februari 2020 kwam de NAP met twee moties, welke ondersteund werden door de volledige oppositie.

De moties behelsden een voornemen van Delta/Antes voor het bebouwen van een stuk grond, dat zij van de gemeente Rotterdam hebben aangekocht.

Antes/Delta heeft hierover kennelijk al uitgebreid gecommuniceerd naar omwonenden.

Het college was op de hoogte en Antes/Delta heeft om een intentieverklaring gevraagd. Deze is echter NIET afgegeven door het college, doch men was dus wel op de hoogte van het voornemen tot bebouwen. Antes/Delta is echter voor eigen risico en kosten verder gaan kijken en hebben kennelijk een project ontwikkelaar in de handen genomen.

Hier ligt echter de crux van het verhaal van de NAP, het zijn aannames en geen bevestigde feiten.

Als gemeenteraad kom je pas in actie als er een persoon of ondernemer een marktinitiatief wil starten. Dan kom je met plannen naar de gemeenteraad en discussieer je hierover. Ook wat de gevoelens van de Raad zijn. Want mogelijk wil de Raad helemaal geen bebouwing of met andere volumes hoogtes en meerdere voorwaarden.

Voor Stem-Lokaal staat in ieder geval voorop, dat er pas wat gedaan gaat worden als een daadwerkelijke aanvraag komt en niet bij een aanname van een partij zoals de NAP, die hierin ook andere partijen meesleept.

Indien men overigens toch met concrete bouwplannen komt, dan zal Stem-Lokaal eerst gaan bekijken wat het veiligheid aspect is voor de bestaande bewoners en eventueel mogelijke nieuwe bewoners. Daar komt verder bij, dat aan- en afvoer routes ook onderzocht moeten worden, want de bestaande dijk heeft het al erg zwaar. Daar zal dus overleg gepleegd moeten gaan worden met het Waterschap. Na deze onderzoeken moeten we bekijken of het wel wenselijk is om op deze locatie te gaan bouwen en welke hoeveelheid. Allemaal zaken die nog uitgezocht moeten worden en daarbij zal het bestemmingsplan ook nog aangepast moeten gaan worden!

Wij lopen niet vooruit op zaken die er mogelijk niet eens gaan komen. Op aannames gaan wij dus ook niet in. Dat was voor ons om tegen beide NAP moties te stemmen. Niet als coalitieblok, maar gewoon de zuivere Stem-Lokaal afweging. Wij laten ons ook niet intimideren door spookverhalen.

Wij voeren het beleid, zoals wij in de verkiezingen duidelijk hebben gemaakt, van Stem-Lokaal.

Dit zal zo blijven staan en wij bezwijken niet onder druk van andere partijen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en als politieke partij kijken wij goed naar de behoeften van bewoners omtrent veiligheid woongenot en dergelijke zaken.