Alle nieuws

Sport weer de grote verliezer door inmenging Provincie

Tot onze grote verbazing ontvingen wij 23 september een brief van de provincie, waarin in proactieve aanwijzing van 100 sociale woningen op de locatie de omloop wordt gedaan.

Wat betekent dit voor onze voetbalverenigingen vvRhoon en svWCR, en voor de Volharding?

Pakken we deze verenigingen allemaal op en planten we ze tegen hun zin in neer in de polder Albrandswaard? Juist die polder waar we in 2014 met instemming van de provincie het Landschapsontwikkelingplan hebben gerealiseerd?
 
Wij kunnen u vertellen dat wij hoogst verbaasd waren om deze brief te lezen en willen voorop stellen dat deze manier van communicatie door ons afgekeurd wordt.

Stem-Lokaal is ervan overtuigd dat er de laatste jaren op een juiste manier met de provincie is gesproken over sociale woningbouw in onze gemeente.
Wij zijn er ook van overtuigd dat het aantal van 840 sociale woningen wat de provincie ons oplegt te bouwen wat bij een juiste verdeling neerkomt op de bouw van nog meer de 2500 woningen in albrandswaard voor onze gemeente niet te dragen is.

Maar de conclusie is echter wel dat Stem-Lokaal geschokt door deze aanwijzing en kunnen ons absoluut hier niet in vinden.

Dit college heeft laten zien dat na jaren van eindeloos getreuzel er eindelijk flinke stappen in de goede richting genomen kunnen worden, deze voortvarendheid wordt nu weer onderbroken en tot weer een vergezicht verbannen, waarbij de verenigingen aan de omloop wederom de dupe zijn van politieke spelletjes.