Alle nieuws

Akkoord onderzoek Schutskooiwijk

Stem Lokaal staat positief ten opzichte van de plannen m.b.t. de herontwikkeling van de Schutskooiwijk en de mogelijkheden van woningbouw in Poortugaal-West.

Wij vinden het ook zeker een goede zaak, dat het onderhavige plan voorziet in de bouw van  32 extra sociale woningen waardoor het totaal komt op 140 woningen, en zijn blij dat de volkstuinen, weliswaar iets kleiner van oppervlakte maar wel gehandhaafd blijven.

Stem-Lokaal wil er wel op aandringen dat  het plan voorziet in de handhaving van het dorpse aanzicht wat er nu is en dat er  aandacht aan is voor voldoende groen in de wijk.

Waar wij tevens de aandacht van de het college voor vragen is het vinden van een geschikte locatie voor de postduivenvereniging en de andere verenigingen welke nu gebruik maken van het clubgebouw.

En we zullen de uitdaging van het beperken van het aantal parkeerplaatsen aandachtig volgen.

Tenslotte vinden wij het vanzelfsprekend dat de betreffende bewoners, de omwonenden en andere belanghebbenden betrokken moeten blijven worden bij het vervolgproces, maar hebben er vertrouwen in dat het college dit zeker zal doen.

Kortom, Stem-Lokaal staat positief ten opzichte van dit voorstel en zullen de ontwikkeling met kritische interesse blijven volgen.