Alle nieuws

Raden in verzet

De motie Raden in Verzet, is een motie, welke voortkomt uit een actie van de gemeente Zoetermeer, deze gemeente heeft steun gevraagd van andere gemeenten voor deze actie.

De actie is bedoeld om de Rijksoverheid er dringend op te wijzen, dat de kosten van het Sociaal Domein de pan uit reizen.
De Rijksoverheid heeft hiervoor eerst een flinke bezuiniging en vervolgens aan de gemeenten doen toekomen. Hierdoor komen bij diverse gemeenten de begrotingen onder zware druk te staan. Menige gemeente heeft hiervoor simpel gezegd geen geld voor en dit uit zich dan ook in mindere zorgverlening. Ook in diverse televisie programma’s wordt er aandacht gevraagd voor de achteruitgang van bijvoorbeeld de Jeugdzorg.

Om deze negatieve effect te voorkomen roepen de gemeenten de Rijksoverheid op om financieel tegemoet te komen aan deze kostenpost en heeft Stem-lokaal hiervoor een motie ingediend om de deze steun te onderschrijven.
Deze motie is breed gesteund door de raad en wordt door een iedere onderschreven behalve de VVD vond deze motie overbodig