Alle nieuws

Veerhuys voorgoed verloren?

Oudjaarsnacht 2018 is het Oude Veerhuys aan de Dorpsdijk in Rhoon verwoest.
Deze was in het verleden opgebouwd door vrijwilligers en de locatie vervulde in vroegere tijden een belangrijke maatschappelijke functie. Om deze in ere te herstellen of in een gelijke vorm terug te laten komen, heeft de lokale politieke partij Stem-Lokaal, onder leiding van fractievoorzitter Wendy Verduyn, maandag daar een motie voor ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering maandagavond. Het doel van de motie was om te onderzoeken of er in samenwerking met het bisdom mogelijkheden zijn om het Verhuys te kunnen herbouwen.

De motie haalde het uiteindelijk niet. Stem-Lokaal, CDA en fractie Frans (van Zaalen red.) stemden voor de motie, maar de overige partijen VVD, EVA, Groen Links, PvdA, NAP en VVA stemden tegen. Ondanks dat de motie werd verworpen door de raad zelf, bood het college van burgemeester en wethouders wel aan om in gesprek te gaan met het bisdom om te kijken naar andere opties