Alle nieuws

Wethouder gaat gebruik deelscooters evalueren

De fracties van EVA, NAP en VVA dienden afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering een motie in om de overlast van de groene leenscooters in Albrandswaard tegen te gaan. Zij constateerden in de motie onder meer dat de scooters op elke willekeurige locatie in de gemeente worden achtergelaten wat leidt tot overlast voor voetgangers en rolstoelgebruikers en dat scooters regelmatig onderwerp van vandalisme zijn en in de sloot belanden. Zij vroegen wethouder Heezen verder om voor 30 april het gebruik van de scooters in kaart te brengen en om vaste standplaatsen aan te wijzen. Daarnaast willen zij dat de gemeente de kosten voor berging van vernielde scooters gaat verhalen op het verhuurbedrijf.

Wethouder Heezen: ,,Voor die scooters zijn in onze gemeente al vaste plekken aangewezen. Verder wordt de overlast volgens mij al minder. Ik heb gisteren dertien scooters geteld in de gemeente en die stonden allemaal goed. En die kosten zijn natuurlijk altijd voor het verhuurbedrijf. Verder vind ik het een goede aanvulling op het openbaar vervoer. Geef het een kans zou ik zeggen. Bovendien heb ik in maart al een evaluatiegesprek met de aanbieders. Ik ontraad deze motie dus.’’ Een meerderheid van de raad zag het ook zo. De motie haalde het niet met negen stemmen voor en tien tegen. De scooters van de aanbieders Go Sharing en Felyx rijden hier sinds 7 september