Alle nieuws

Omgevingsvisie: Waar gaan we wonen, recreëren en werken

De gemeente is verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Deze toekomstvisie geeft in grote lijnen richting aan ruimtelijke keuzes voor de komende jaren.  De omgevingsvisie van Albrandswaard die nu tot discussie leid is tot stand gekomen met de inbreng van bewoners door middel van bewoners avonden in 2018 en 2019

Inmiddels is het e.e.a achterhaald door de tijd en inbreng van de provincie. De omgevingsvisie is meer dan het enkel botweg aanwijzen van locaties voor woningbouw bij hoogwaardig openbaarvervoer. Wij van stem-Lokaal willen die groene gemeente zijn zoals we eerder in de motie Cittaslow in de van 8 juni hebben ingediend. Daarbij past de opgave van de Provincie zeker niet met 800 sociale woningen wat in totaliteit meer dan 2400 moet opleveren. Bouwen voor onze eigen inwoners op gepaste wijze en snelheid, vinden wij als lokale partij het uitgangspunt.
Wij zijn ook meer voor het herinrichten en omvormen van bestaande locatie’s bijvoorbeeld bedrijven terrein in te richten rond het waterstoftankstation tussen de Groene Kruisweg en metro in. En voor de vrijgekomen gronden woningbouw.

We horen veel onrust over het terug getrokken voorstel “ de omgevingsvisie” . We zien dat  er nog veel meer gebieden zijn die nog veel gevoeliger liggen. Wij van Stem-Lokaal willen graag van u weten wat u ervan vind:  zijn er nog locatie’s waar ruimte is voor nieuwbouw of is het na het afbouwen van Essendael genoeg en willen we graag deze groene gemeente zijn?

Stuur uw mening naar info@stem-lokaal.nl