Alle nieuws

Locatie keuze Sportpark De Omloop  eindelijk genomen

Tijdens de raadsvergadering van maandag 31 mei 2021 is gesproken over de verplaatsing van Sportpark ‘De Omloop’: een ingewikkeld dossier waarover de raad van Albrandswaard al vele jaren debatteert. Als coalitie hebben we moeten constateren dat dit debat vanuit de oppositie helaas werd gedomineerd door gebrek aan vertrouwen aan het adres van het college, gebrek aan vertrouwen wanneer het gaat over het verstrekken van informatie aan de raad en zelfs verwijten in de sfeer van persoonlijke integriteit. Tijdens de stemming voelden de oppositiepartijen EVA, NAP en VVA zich zelfs genoodzaakt om de vergadering tijdens de stemming te verlaten, om op deze wijze hun stem niet te hoeven uitbrengen. Als coalitie kunnen we niets anders dan deze houding ten zeerste betreuren. Het nemen van besluiten in het belang van onze inwoners is de belangrijkste taak van de Gemeenteraad. Het politieke debat vormt daarvoor de basis. Kwalitatief goede besluitvorming staat voor de coalitie net zo hoog in het vaandel als voor iedere andere partij. Dat politieke afwegingen soms leiden tot verschillende keuzes, is de basisregel van het politieke proces. Dat de coalitie onderhandeld heeft over onderwerpen in aanloop richting het coalitieakkoord, is ook een logisch onderdeel van het proces. De nieuwe locatie voor sportpark De Omloop maakte daar onderdeel van uit. Buiten deze coalitieafspraak, hebben de coalitiepartijen allen het voorstel op inhoud beoordeeld, het college op bepaalde onderdelen kritisch bevraagd en daar het debat over gevoerd. Respect voor wederzijdse meningen, hoe verschillend ze ook zijn, moet daarbij altijd voorop staan. Niet op de persoon, maar op de inhoud. Wat in ieder geval niet bijdraagt aan een constructief, inhoudelijk debat is het weglopen voor verantwoordelijkheden, zoals dat door een aantal partijen letterlijk is gedaan tijdens de stemmingen bij de laatste raadsvergadering. Desalniettemin zijn we blij dat er na al die jaren van onduidelijkheid een heldere keuze is gemaakt en de verenigingen binnen afzienbare tijd weer kunnen sporten op de hoogwaardige faciliteiten die ze verdienen. Een van de belangrijkste belofte uit ons coalitieakkoord, is daarmee ingelost.
 
Tot slot roepen wij de oppositiepartijen op om oog te houden voor onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als raad en respectvol met elkaar om te gaan, elkaar te blijven zoeken op inhoud, waar mogelijk voorstellen inhoudelijk te verbeteren en nog belangrijker; door gebruik te maken van het recht om namens onze inwoners besluiten te nemen en daar door middel van stemming openlijk voor uit te komen.