Alle nieuws

Bomenbuurt klaar

Afgelopen week werd de Bomenbuurt in Albrandswaard officieel ‘opgeleverd’ aan de bewoners door wethouder Martijn Heezen. In het voorjaar van 2020 is gestart met het opknappen van de buitenruimte van de Eik, De Esdoorn, De Beuk en De Kastanje. Zo is in een aantal straten nieuwe riolering aangelegd. In alle straten is de bestrating vervangen en zijn zoveel mogelijk parkeerplaatsen herschikt en uitgebreid en is het groen zoveel mogelijk vernieuwd.